Okamine amonita
Okamine amonita

Sadrži 50 komada različitih okamina nabavljenih 1854. godine. Ističu se okamine trilobita, amonita, numulita i neogenske flore. Značajni su i modeli fosilnih životinja (praptica...) kojih ima 20 komada. Najbrojnije su zastupljene okamine bodljikaša.

Naslov nečeg nepoznatog 1

Tekst, pojma nemam o čemu i kako će izgledati. 

Dolaskom u Požegu dvojice isusovaca – Marka Stručića i Franje Grundlera 1698. g. započinju pripreme za osnivanje i rad Gimnazije, a 1699. godine osnovan je prvi razred kao prvi gramatički razred (infima grammaticae classis) u koji se upisalo više od 30 učenika. Svoje djelovanje započinju u zgradi kod Kamenitih vrata, nakon čega će se preseliti u neposrednu blizinu Crkve sv. Lovre, podižući manju kuću na ostacima srednjovjekovnog samostana klarisa. Godine 1711. sagrađena je zgrada Kolegija u kojoj će zatim djelovati Gimnazija.

Način rada u školi bio je u skladu s isusovačkim školskim sustavom Ratio studiorum (1599.), utemeljenim na tradicionalnoj katoličkoj pedagogiji. Gramatička škola s četiri razreda i dva učitelja (niža gimnazija, latinska škola) prerasta 1726. godine u potpunu gimnaziju sa šest razreda. Te je godine sagrađena i nova školska zgrada, jednokatnica, koja će 151 godinu služiti ovoj svrsi. Za vrijeme rata Austrije protiv Turaka (1736. – 1739.) bilo je prekida u radu Gimnazije, a tome je pridonijela i epidemija kuge.

Ne
Priložene datoteke