Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Škola » Postignuća » Vrednovanje

Zadnja izmjena: 21.05.2010. u 20:42

Pregled glavnih pokazatelja uspješnosti naše škole

Vrednovanje

 

Rezultati na nacionalnim ispitima i državnoj maturi ili drugim postupcima sustavnog vanjskog vrednovanja. Učeničke i roditeljske procjene te drugi oblici vrednovanja škole i pojavljivanja škole u javnim medijima. Plan (samo)vrednovanja.

U namjeri da što bolje organiziramo odgojno-obrazovni proces u našoj školi i povećamo njegovu učinkovitost s obzirom na našu osnovnu zadaću - pripremu učenika za daljnji nastavak školovanja, te na činjenicu da je pokrenut postupak vanjskog vrednovanja kroz nacionalne ispite i predstojeću državnu maturu, vodimo računa o tome kakvi su nam uspjesi u postojećem načinu rada, u kojim područjima postižemo zadovoljavajuće rezultate, a gdje smo slabi i što moramo popraviti te kako to najbolje učiniti. Stalno praćenje i vrednovanje učinaka našeg odgojnog i obrazovnog rada polazište je svakog novog plana i programa rada, odnosno inovacije u radu. Ovdje navodimo glavne pokazatelje naše dosadašnje i trenutačne uspješnosti na kojima gradimo ovogodišnji školski kurikul i godišnji plan i program rada škole.

Upisanost naših maturanata na visoke škole i sveučilišta

Od 1994. godine sustavno pratimo upisanost naših maturanata na visoke škole i sveučilišta, te možemo predočiti visok postotak upisanosti, te zadovoljavajuće visoki postotak upisanosti na željeni studij, koji u zadnje dvije godine pokazuje tendenciju rasta. Cjelovit prikaz pogledajte klikom na ovaj link.

Učeničke i roditeljske procjene

U sklopu projekta informatizacije Gimnazije u Požegi, te projekta «Gimnazijsko on-line savjetovalište» uspostavili smo mogućnost brze primjene i automatske obrade različitih anketnih upitnika za utvrđivanje stanja i procjenu mogućih problema u odgojno-obrazovnom procesu. Tako smo u svrhu određivanja prioritetnih razvojnih aktivnosti, prošle godine obavili anonimnu anketu među svim našim učenicima prema kojoj o školi možemo reći slijedeće:

 • preko 62% učenika voli ići u školu, a u njoj se osjeća sigurno čak više od 86%.
 • zadovoljstvo naših učenika školom koju pohađaju ispitivali smo više puta u različite svrhe, a školom je prema tim anketama zadovoljno i vrlo zadovoljno od 62%, pa sve do 92% učenika.
 • s lakoćom obavlja zadatke 77% učenika, a njih 60% škola potiče na razmišljanje i stvaranje novih ideja, te ih potiče na samostalnost u radu
 • 87% učenika se u školi dobro ponaša, a 82% ih ne voli izbjegavati dolazak na nastavu.
 • 73% učenika smatra kako im njihovi nastavnici pristupaju kao dobrim učenicima, a čak 86% učenika u ovoj školi želi što više naučiti.
 • 87% učenika smatra da su u školi na početku godine postavljeni jasni kriteriji što će se i kako učiti, a 76% smatra da u školi nauči mnogo korisnih stvari.
 • 66% učenika smatra da su predavanja i upute nastavnika jasne, te 73% smatra da im školsko gradivo osim nastavnika uglavnom nitko drugi ne treba objasniti.
 • 75% učenika smatra da ravnatelje održava dobre odnose s učenicima, a njih 70% smatra kako između nastavnika i učenika vladaju dobri odnosi, a 77% učenika smatra kako ih njihovi nastavnici poštuju.
 • 71% učenika smatra da u požeškoj Gimnaziji dobro uče kako kvalitetno i kulturno komunicirati s drugim ljudima, a njih 76% smatra da mogu naučiti dobro surađivati s drugim ljudima.
 • u ovoj školi među 94% učenika odnosi su dobri, te su vrijeđanja, ponižavanja i fizička maltretiranja zanemariva, 2-3%.

 

Anonimnim anketiranjem učenika o radu nastavnika te odnosima i pojavama u školi nastojimo uočiti ono što je dobro i to dalje razvijati, ali i ono što može uzrokovati i uzrokuje određene probleme u odgojno-obrazovnom radu. Uočavanjem tih točaka poduzimamo primjerene korake i razvijamo projektne aktivnosti u okviru postupka samovrednovanja. Jedan takav projekt je «Praćenje i ocjenjivanje učenika» čijom provedbom bismo ublažili ili otklonili niz kritičnih točaka u odnosu učenik-nastavnik-roditelj (cjelovit projekt prilažemo u privitku).

 

Anonimnom anketom u uzorku od 236 roditelja s pitanjima o njihovom zadovoljstvu našom školom utvrdili smo kako je većina roditelja uglavnom zadovoljna. Ovdje ističemo odgovore na dvije karakteristične tvrdnje:

 • 79% roditelja slaže da većina nastavnika njihovog djeteta djeluje stručno i predano;
 • 85% roditelja slaže se da je škola njihovog djeteta uspješna u odgoju i obrazovanju učenika.

Rezultati na ispitima projekta PISA 2006

Naša škola sudjelovala je u projektu PISA 2006 te među 30 odabranih hrvatskih gimnazija postigla 6. mjesto u čitalačkoj pismenosti (prosječni rezultat 585 bodova), 8. mjesto u matematičkoj pismenosti (prosječni rezultat 558 bodova) i 9. mjesto u prirodoslovnoj pismenosti (prosječni rezultat 583 boda). Smatramo to vrlo dobrim rezultatom, a vrlo smo zadovoljni ujednačenošću naših rezultata u svim trima pismenostima. Službene rezultate projekta PISA 2006 godine prilažemo ovoj osnovi za izradu školskog kurikula.

Rezultati na nacionalnim ispitima

U provođenju nacionalnih ispita u prethodnih školskih godina naša škola nalašla se u rangu srednjih ostvarenja u gimnazijama Republike Hrvatske:

 • 2006. godine provodio se ispit za prve razrede iz hrvatskoga, matematike i stranoga jezika gdje je srednji broj bodova za sve predmete i sve učenike na nacionalnoj razini iznosio 42,61, a u našoj školi 41,68. Razlika je svega oko 2%.
 • 2007. godine provodio se ispit za prve razrede iz hrvatskoga i matematike gdje je srednji broj bodova iz oba predmeta na nacionalnoj razini iznosio 64,66 a u našoj školi 64,96.

Nacionalni ispit za druge razrede se provodio iz sedam predmeta (hrvatski, matematika, strani jezik, biologija, kemija, fizika i informatika) gdje je srednji broj bodova iz svih predmeta i za sve učenike koji su pristupili ispitima na nacionalnoj razini iznosio 58,21 a u našoj školi 64,51 što znači da je razlika oko 11%.  Sveukupni rezultati nacionalnih ispita s obzirom na srednji postotak ostvarenih bodova za sve predmete i sve učenike:

 • Na nacionalnoj razini: 55.16
 • U našoj školi: 57,05

Primjetno je kako su rezultati naših učenika već u drugom razredu kada je utjecaj škole znatniji od onoga u prvom razredu, za oko 11% bolji od srednjih rezultata učenika gimnazija na nacionalnoj razini.

Rezultati na ispitima probne državne mature 2008./09. godine

Prethodne školske godine provedena je probna državna matura u trećim razredima gimnazija i drugih četverogodišnjih srednjih škola. Učenici su polagali ispite iz tri obvezna predmeta: hrvatskog jezika, stranog jezika i matematike (svaki na osnovnoj ili višoj razini, prema svojoj odluci) te jednog ili više izbornih predmeta (po vlastitom izboru). Naši učenici postigli su dosljedno bolje rezultate od državnog prosjeka, osim u njemačkom jeziku na osnovnoj razini. Međutim, u državni prosjek uključeni su rezultati svih škola pa nemamo usporedbu samo s rezultatima drugih gimnazija. Detaljan pregled rezultata probne državne mature šk. god. 2008./2009. po obveznim predmetima dajemo u prilogu ovom školskom kurikulu.

 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 185717
 
Siječanj 2020
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici