Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Škola » Tijela i službe » Školski odbor

Zadnja izmjena: 04.06.2018. u 13:57

Školski odbor

 

Školom upravlja školski odbor. Školski odbor ima sedam (7) članova.

Sadašnji članovi školskog odbora
 1. Željko Obradović (na prijedlog osnivača) - predsjednik
 2. Dragutin Kovačević (iz reda nastavnika i stručnih suradnika)
 3. Jelena Gložinić (iz reda nastavnika i stručnih suradnika)
 4. Vladimir Petošić (iz reda roditelja)
 5. Ivana Biberović (na prijedlog osnivača)
 6. Anton Devčić (na prijedlog osnivača)
 7. Marina Farkaš (iz radničkog vijeća)
Članove školskog odbora imenuje i razrješava:
 • Nastavničko vijeće dva (2) člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika
 • Vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole
 • Osnivač tri (3) člana samostalno.
 • Jednog (1) člana školskog odbora bira i razrješuje radničko vijeće. Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće, člana školskog odbora imenuju neposrednim i tajnim glasovanjem radnici Škole prema odredbama Zakona o radu i provedbenim propisima kojima je uređen izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Ovlasti školskog odbora su:
 • imenuje i razrješuje ravnatelja
 • donosi Statut, uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja
 • donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja
 • donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje
 • donosi školski kurikulum na prijedlog nastavničkog vijeća i ravnatelja
 • donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan, financijski obračun i plan nabave
 • daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u  Školi
 • odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
 • odlučuje o žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi javnih ovlasti, osim kada je zakonom ili pod zakonskim aktom određeno drukčije
 • odlučuje o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti na prijedlog ravnatelja
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi
 • bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora
 • osniva učeničke klubove i udruge
 • odlučuje o uporabi dobiti u skladu s osnivačkim aktom
 • odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost od  70.000,00  do  150.000,00  kuna
 • odlučuje, uz suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost veća od  150.000,00  kuna
 • odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o promjeni djelatnosti Škole
 • predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole
 • predlaže statusne promjene
 • predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole
 • razmatra rezultate obrazovnog rada
 • razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole
 • obavlja druge poslove određene propisima, Statutom i drugim općim aktima Škole.

(iz Statuta)

 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 209079
 
Siječanj 2020
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici