Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Škola » Tijela i službe » Vijeće učenika

Zadnja izmjena: 12.01.2018. u 14:01

Vijeće učenika

 

U školi se osniva vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela. Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu tijela škole kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja. Način izbora i djelokrug rada vijeća učenika utvrđuje se statutom škole.

Članovi Vijeća učenika

1. razred
 • Luka Margetić (1.A)            
 • Nina Klarić (1.B)
 • Nika Hlebec (1.C)
 • Marija Grgić (1.D)
 • Klara Cerovac (1.G)
2.razred
 • Ivan Pejić (2.A)
 • Luka Solina (2.B)
 • Dorotea Dvoraček (2.C)
 • Franko Rajič (2.D)
 • Iva Katić (2.E)
 • Amalija Tkalčec (2.G)
3. razred
 • Karlo Duvnjak (3.A)
 • Marko Flajsig (3.B)
 • Marko Blažević (3.C)
 • Šimun Pavković (3.D)
 • Andrej Đeraj (3.E)
 • Maja Mustapić (3.G)
4. razred
 • Filip Matić (4.A), predsjednik, predstavnik u županijskom vijeću
 • Petar Pavić (4.A), zapisničar
 • Bruno Bajić (4.B), zamjenik predsjednika
 • Tomislav Ivanković (4.C)
 • Magdalena Jekić (4.D)
 • Željko Mutić (4.E)
 • Martin Durbek (4.G)

Djelokrug rada Vijeća učenika:

 • priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju
 • izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika
 • predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga
 • predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi
 • predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
 • surađuje kod donošenja kućnog reda
 • pomaže učenicima  u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
 • skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
 • obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.

Postupak izbora članova Vijeća učenika

Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika  razrednog odjela za tekuću školsku godinu. Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći broj glasova nazočnih učenika. Glasovanje je javno, dizanjem ruku. Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.

Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u Školi. Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili izočnosti. Svi predsjednici razrednih odjela čine vijeće učenika Škole. Konstituirajuću sjednicu vijeća učenika saziva ravnatelj. Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika vijeća učenika.

Članovi vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika vijeća učenika Škole. Za predsjednika vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova. Glasovanje je javno, dizanjem ruku. O izboru predsjednika vijeća učenika Škole vodi se zapisnik.

(iz Statuta)

 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 198843
 
Siječanj 2020
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici