Aktivnosti.jpg (4145 bytes)
  Na početnu stranicu    Na prethodnu stranicu    Sadržaj web-sjedišta    Kontakti

 
 Prozor u 21. stoljeće

MATEMATIKA

Zadaci


1. zadatak:

Zadana je i točke C, D i E koje pripadaju . Odredi sve dužine koje su podskupovi dužine .


 
2. zadatak:

Zadani su skupovi:

A={ a, b, c, d, e}
B={ d, e, f, g, i}
C={ e, h, m, n, i}
Image31.gif (1375 bytes)

Ispiši elemente skupova AÇBÇC , C\ B te odredi njihov kardinalni broj.


 
3. zadatak:

Zadani su skupovi V = { 3,6,9,12,15} , T = { 2,4,6,8,10} i X = { x Î N : x Ł 15 } .
Odredi skup S = X \ ( V Č T ).


 
Rješenja pošaljite putem e-maila na adresu : kontakt@gymnasium-poseganum.hr

Zahvaljujem na suradnji.

Mirjana Pečur Vuković , prof.

 

     
| GORENA POČETAK | NATRAG | SADRŽAJ | KONTAKT |
     


Gimnazija Požega, Hrvatska
© 1999.


Dizajn i izrada    www.skypala.hr     SKYPALA d.o.o.