Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Učenici » Profesionalno usmjeravanje » Djelatnost profesionalnog usmjeravanja

Zadnja izmjena: 21.05.2010. u 21:25

Djelatnost profesionalnog usmjeravanja

 

Profesionalno usmjeravanje je djelatnost koja se, najšire određeno, odnosi na stručnu pomoć u donošenju odluka na profesionalnom putu pojedine osobe. To je jedna od temeljnih funkcija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ).

Neposredni poticaji uvođenju i razvoju djelatnosti profesionalnog usmjeravanja bili su promašeni izbori zanimanja, veliki broj profesionalnih nesreća, težnja za povećanjem produktivnosti isl. Jedno od prvih savjetovališta za izbor zanimanja osnovao je Ramiro Bujas u Zagrebu početkom 20. stoljeća i na zasadama njegova rada djelovali su znanstvenici i praktičari diljem Europe.

Svrha i korisnici djelatnosti profesionalnog usmjeravanja

Rad je vrlo važna životna aktivnost. Zato je važno raditi ono što volimo i u čemu smo uspješni. Važno je stoga dobro odabrati zanimanje. Odabir zanimanja jedna je od najvažnijih odluka u čovjekovom životu i nije dobro da ta odluka bude prepuštena slučaju. Stručna pomoć pri takvim odlukama je vrlo značajna. Pri tome valja  napomenuti kako suvremena stajališta o profesionalnom razvoju  polaze od postavki kako izbor zanimanja nije jedna odluka koja se donosi u jednom trenutku, na kraju osnovne ili srednje škole. Temeljni cilj profesionalnog usmjeravanja je usmjeriti osobu na ono područje rada koje najbolje odgovara njenim značajkama i gdje ima najviše izgleda za uspjeh.Izbor zanimanja prema tim je stajalištima proces koji se ostvaruje nizom odluka što ih donosi pojedinac tijekom svog školovanja, zaposlenja ili u vrijeme dok traži posao. One uključuju odabir budućeg područja rada i osnovnog zanimanja te s tim u vezi i prikladnog programa školovanja. Slijedeće odluke odnose se na pronalaženje posla koji će pojedinac obavljati. Rijetko će to biti samo jedan posao u cijelom životu. Ljudi promijene po nekoliko poslova, pa i zanimanja za svoga radnog vijeka. Slijed poslova i zanimanja koja čovjek obavlja do umirovljenja u novijim se teorijama profesionalnog razvoja naziva karijerom. Pojedinčeva karijera bitno određuje njegov život. Zato je sustavno planiranje i usmjeravanje vlastite karijere zapravo planiranje vlastita života. U tom planiranju i usmjeravanju karijere pojedinac je suočen s tri osnovna pitanja:

 • Kako odabrati prikladno zanimanje i obrazovni program?
 • Kako u pravom trenutku pronaći posao koji se nudi?
 • Kako se najbolje predstaviti i dobiti posao?

Ovako postavljena pitanja o razvoju karijere osnova su razvoja i djelovanja sustava profesionalnog usmjeravanja u okviru Zavoda za zapošljavanje. Ona također određuju korisnike usluga, kao i opseg poslova i način rada. Prema ovome jasno je kako su korisnici usluga stručnjaka za profesionalno usmjeravanje svi koji sudjeluju u procesu profesionalnog razvoja pojedinca, a to su:

 • Neposredni korisnici - svi koji trebaju donositi osobne odluke na različitim dijelovima svog profesionalnog razvoja
  • učenici osnovnih i srednjih škola, studenti,
  • nezaposlene osobe
  • zaposlene osobe koje žele učiniti određene korake u razvoju karijere  (promijeniti posao, napredovati, usavršavati se, obrazovati i sl.
 • Posredni korisnici (uvjetno rečeno) - svi koji su na bilo koji način uključeni u profesionalni razvoj neposrednih korisnika:
  • djelatnici u obrazovnom sustavu koji pomažu učenicima u profesionalnom izboru
  • poslodavci koji "proizvode" radna mjesta
  • djelatnici HZZ

Poslovi i aktivnosti Odsjeka za profesionalno usmjeravanje

Poslovi i aktivnosti  koji se o Odsjeku za profesionalno usmjeravanje obavljaju i usluge koje naši korisnici mogu dobiti doista su brojni, a preuzimanjem aktivne uloge Zavoda na tržištu rada one se svakodnevno proširuju i obogaćuju. Ovdje navodimo najčešće i više ili manje uobičajene aktivnosti i poslove:

 • profesionalno informiranje školske omladine, nezaposlenih i zaposlenih radnika, te drugih  osoba koje se obraćaju u HZZ
 • utvrđivanje profesionalnih problema kandidata, njihovih sposobnosti, profesionalnih interesa i drugih elemenata važnih za profesionalno savjetovanje
 • rad na izboru kandidata za dalje školovanje i zapošljavanje (profesionalna selekcija)
 • praćenje školskog i profesionalnog napredovanja savjetovanih osoba
 • razvijanje i valoriziranje metodike i instrumentarija rada
 • educiranje suradnika za profesionalno usmjeravanje u školama i poduzećima
 • priprema informacija i izrada informativnih materijale koji su bitni za profesionalni izbor i profesionalni razvoj
 • suradnja u izradi programa profesionalnog usmjeravanja u odgojno-obrazovnim ustanovama
 • neposredno informiranje učenika i nezaposlenih
 • priprema i realizacija profesionalnog informiranja putem medija
 • organiziranje i provođenje anketiranja i izbora kandidata za savjetovanje
 • organiziranje i vođenje sastanaka i edukacijskih aktivnosti za osobe koje rade na profesionalnom savjetovanju i informiranju
 • suradnja na ispitivanju i utvrđivanju obrazovnih potreba na svom području
 • informiranje, selekcija i savjetovanje kandidata za samozapošljavanje
 • kontakti s poslodavcima u cilju njihova boljeg informiranja o novom načinu rada i uslugama Zavoda
 • organiziranje i provođenje edukacije zaposlenika Zavoda s ciljem povećavanja njihovih kompetencija za rad s nezaposlenima i poslodavcima (teme s područja komunikacije, međuljudskih odnosa, sukoba i suradnje, timskog rada, kreativnosti, stres i antistresno ponašanje i sl.)
 • izrada informativnih materijala za nezaposlene o njihovoj novoj, aktivnoj ulozi na tržištu rada
 • radionice za nezaposlene za poboljšavanje njihovih vještina traženja posla
 • ispitivanje obrazovnih potreba, tj. potreba za dodatnim znanjima i vještinama za postojeća radna mjesta i za planirana radna mjesta kod poslodavaca iz različitih područja djelatnosti
 • organiziranje i provođenje obrazovnih aktivnosti za stjecanje dodatnih znanja i vještina za nezaposlene
 • uključivanje u poslove oko provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja  (informiranje poslodavaca i nezaposlenih, selekcijski postupci i individualna savjetovanja nezaposlenih)
 • osobno stručno usavršavanje i sustavan rad na vlastitoj edukaciji i poboljšanju osobnih kompetencija za poslove koje obavljamo.
Autor: mr. Ljiljana Žanetić, psiholog, HZZ
 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 201508
 
Siječanj 2020
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici