Mjesto održavanja događaja
Gimnazija, Požega
Početak
Završetak
Kratak opis

Provedba ispita državne mature iz Matematike (A) na višoj razini.