Mjesto održavanja događaja
Gimnazija, Požega
Početak
Završetak
Kratak opis

Na današnji dan 1868. godine rođen je poznati hrvatski političar Antun Radić, ujedno i jedan od profesora požeške Gimnazije. Antun Radić hrvatski je etnolog, političar i publicist. Slavistiku i klasičnu filologiju studirao je u Zagrebu i Beču (1888. – 92.), a 1892. doktorirao je u Zagrebu tezom iz hrvatske književnosti. Od 1892. do 1897. predavao je u gimnazijama u Osijeku, Požegi, Varaždinu i Zagrebu, a od 1897. do 1901. uređivao Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, prvi hrvatski etnološko-folkloristički časopis u izdanju JAZU-a. Godine 1899. pokrenuo je DomList hrvatskomu seljaku za razgovor i nauk, prvi hrvatski časopis namijenjen seljaštvu, i uređivao ga do 1904., ispunjavajući ga uglavnom svojim prilozima. Isticao je potrebu osnivanja političke stranke koja bi zastupala interese seljaka pa je 1904. zajedno s bratom Stjepanom osnovao Hrvatsku pučku seljačku stranku (HPSS). Upravo u Požegi doživljava političku epizodu koja ga je stajala službe nakon sukoba s jednim učenikom koji je govorio u prilog mađarske politike na hrvatskom prostoru. Radić mu je u oporbenjačkom zanosu oštro odgovorio negirajući Mađare kao narod koji pripada europskome kulturnom krugu i ta ga je izjava koštala radnoga mjesta.