Ime
dr. sc. Domagoj
Prezime
Matijević, izv. prof.
Slika
Tekst izjave

Ukoliko upišete Gimnaziju u Požegi, upisali ste školu koja će vas učiniti boljim i kvalitetnijim mladim osobama, osobama koje su dobro pripremljene za daljnje visokoškolsko obrazovanje, ali i osobama koje će samokritički i objektivno promatrati sebe i svijet oko sebe.

Ukoliko upišete Gimnaziju u Požegi, upisali ste školu koja će vas učiniti boljim i kvalitetnijim mladim osobama, osobama koje su dobro pripremljene za daljnje visokoškolsko obrazovanje, ali i osobama koje će samokritički i objektivno promatrati sebe i svijet oko sebe.

Ukoliko upišete Gimnaziju u Požegi, upisali ste školu koja će vas učiniti boljim i kvalitetnijim mladim osobama, osobama koje su dobro pripremljene za daljnje visokoškolsko obrazovanje, ali i osobama koje će samokritički i objektivno promatrati sebe i svijet oko sebe.

Lokacija javljanja
predsjednik Katedre za računarstvo na Odjelu za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Struka
Prebivalište ili boravište
Lokacija na mapi
45.5609596, 18.6959317