GODINA MARKA MARULIĆA

Dana 9. travnja 2021. godine Hrvatski je sabor donio odluku o proglašenju 2021. godine Godinom Marka Marulića u povodu 500. godišnjice tiskanja jednog od najpoznatijih hrvatskih epova, Judite. Godina Marka Marulića obilježavat će se od 22. travnja 2021. do 22. travnja 2022. godine.
U povodu spomenute velike obljetnice u gimnazijskoj knjižnici izložena su dostupna izdanja Judite od kojih je najstarije ono iz 1901. godine.

MARKO MARULIĆ

Marko Marulić rođen je u Splitu 1450., a umro 1524. godine. Jedan je od najutjecajnijih hrvatskih književnika, poznat po nadimku Otac Hrvatske književnosti koji je zaslužio upravo zbog pisanja Judite. Potomak je splitske plemićke obitelji koja se hrvatski nazivala Pečenić ili Pecenić, a oblik Marulić nalazi se u Juditi. Kao tipičan humanist većinu je djela napisao na latinskom, ali je ostavio i značajan opus na hrvatskome te nekoliko kratkih spisa na talijanskome jeziku. Književna mu je ostavština opsežna i raznovrsna: obuhvaća djela u stihu i prozi i zbornike uputa za praktičan kršćanski život, moralno-teološke i kulturnopovijesne rasprave, propovijedi, dijaloge, priče, pisma, epove, poeme i kraće pjesme. Glavni su mu književni uzori bili Biblija i klasična antika. Više o Marku Maruliću pročitati na poveznici enciklopedija.hr. 

JUDITA

500. godina tiskanja epa Judita

Najznamenitije je Marulićevo djelo Judita (Libar Marka Marula Splićanina u kom se uzdarži istorija svete udovice Judit u versih harvacki složena, kako ona ubi vojvodu Oloferna posridu vojske njegove i oslobodi puk israelski od velike pogibili) Ep je nastao 1501., a tiskan 1521. godine i prvi je umjetnički ep hrvatske književnosti ispjevan na hrvatskom jeziku (6 pjevanja, ukupno 2126 dvostruko rimovanih dvanaesteraca s prijenosnom rimom). Marulić je inspiraciju za pisanje Judite pronašao u Starom zavjetu iz Biblije, točnije u Povijesnim knjigama (Knjiga o Juditi) i njime je htio poručiti koliko je vjera važna u čovjekovu životu i kako je bez nje teško pronaći pravi put i oduprijeti se životnim kušnjama. Upravo preko Judite koja spašava Betuliju i svoj narod od okrutnog Holoferna progovara Marulićev kršćanski svjetonazor. Iako obrađuje biblijsku temu, Marulić u ovom alegorijskom epu prikazuje i svoje vrijeme: u opisima krajolika prepoznajemo Split i okolicu, a opisujući Asirce, zapravo prikazuje osmansku vojsku. Uz Božju pomoć i vlastitom vjerom narod se može spasiti od opasnosti i svladati i najmoćnijega neprijatelja i to je poruka kojom Marulić pokušava ohrabriti tadašnje stanovništvo u borbi protiv brojnijih i moćnijih Osmanlija.

Judita izvan granica hrvatskih krajeva

Judita je bila europski bestseler svoga vremena. Prevedena je na mnoge svjetske jezike te je za Marulićeva života doživjela čak tri izdanja u 18 mjeseci. Ovo djelo svjedoči o značajnome mjestu hrvatske kulture u europskim okvirima.
Provjeri svoje znanje!
Na početku Godine Marka Marulića i ti možeš iskušati svoje znanje o Marku Maruliću i njegovim djelima u kvizu.

Sretno!

Autori članka: Tena Korov, Gabriel Marčetić, Matko Stanković (3. a)