Središnji je državni ured za demografiju i mlade početkom 2021. godine pokrenuo projekt “BRINI O SEBI – BUDI DOBRO – proŽIVI COVID” koji za cilj ima pružanje psihološke podrške mladima u Hrvatskoj i očuvanje mentalnog zdravlja mladih za vrijeme pandemije koronavirusa.

Mladi iz srednjih škola iz različitih dijelova Republike Hrvatske ističu kako imaju potrebu za razgovorom o mentalnom zdravlju sa psiholozima i pedagozima u školi, ali je većini lakše anonimno potražiti pomoć stručnjaka jer tako izbjegavaju neugodne komentare i pitanja u školskom okružju. Stoga su u sklopu projekta pokrenute telefonske linije u svim županijama i gradu Zagrebu, a odnedavno je otvorena i adresa elektroničke pošte mladihr@psiholoska-komora.hr na koju se mladi mogu anonimno obratiti psiholozima iz Hrvatske psihološke komore. Objavljena je prigodna brošura s općim smjernicama za samopomoć i podacima za kontakt sa psiholozima koji će odgovarati na pitanja i davati savjete mladima za prevladavanje zabrinutosti i tjeskobe koja ih muči.

Ovaj je vid pružanja podrške mladima nastao u suradnji portalom za mlade Mladihr.hr (projekt Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade) i Hrvatske psihološke komore, dok telefonske linije osigurava Telemach Hrvatska.