Vlada RH donijela je Zaključak o uvođenju pilot-projekt besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području RH. Pilot-projekt uvodi se sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024., a provodit će se od 1. listopada 2021. do 31. prosinca 2022. godine.

Sve informacije i upute se nalaze na poveznicI: http://www.hzpp.hr/besplatna-putovanja-za-djecu-i-ucenike?p=275