OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA KOJE JE U ŠKOLU UPUTIO UPRAVNI ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA POVIJESTI(NA NEODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME)

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata koje je u školu uputio Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Požeško-slavonske županije za popunu radnog mjesta nastavnika povijesti na neodređeno, nepuno vrijeme obavještava kako će se testiranje (pisani dio) održati dana 8. rujna 2023. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Gimnazije, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/a.

Lista kandidata koji mogu pristupiti testiranju te razgovoru (intervjuu) bit će objavljeni na web stranici Škole nekoliko dana prije testiranja. Pri dolasku na testiranje svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

 

  1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

PSIMENA PROVJERA ZNANJA – provjera znanja bitnih za rad nastavnika povijesti.

 

IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20)
  2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/1., 82/19., 43/20, 100,21)

RAZGOVOR (INTERVJU) S KANDIDATIMA – o interesu, ciljevima i motivaciji za rad na radnom mjestu nastavnika povijesti te rezultatima ostvarenim u dosadašnjem radu.

Pisana provjera znanja – testiranja vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je na pisanoj provjeri (testiranju) ostvario najmanje 50% bodova. Kandidati koji zadovolje na pisanoj provjeri imaju pravo pristupiti razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom, koji će se održati dana 8. rujna 2023. godine, s početkom u 11,00 sati u prostorijama Gimnazije, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/a.

Kandidat na razgovoru (intervjuu) može ostvariti ukupno 10 bodova, koji se pribrajaju ukupnom rezultatu ostvarenom na pisanom dijelu testiranja.

2.  PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta..

2.  Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3.  Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od: - provjera znanja bitnih za rad nastavnika povijesti. Pismena provjera znanja ukupno traje 45 minuta. 

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

- koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,

- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov test provjere znanja Povjerenstvo neće ocjenjivati.

4. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interes, ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestu nastavnika povijesti, kao i rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.

5. Nakon provedbe intervjua, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru (intervju).

6. Povjerenstvo dostavlja ravnateljici izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru, a ravnateljica odlučuje o zasnivanju radnog odnosa s izabranim kandidatom uz prethodnu suglasnost Školskog odbora.

 

 

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA:

Dragan Siluković,  nastavnik povijesti

Nataša Puljašić, nastavnica povijesti

Ivana Kajinić-Čenić, stručna suradnica knjižničarka