Za vrijeme trajanja zimskog odmora za učenike od 24. prosinca 2021. godine do 7. siječnja 2022. godine  radno vrijeme sa strankama je od 8:00 do 12:00 sati. Dana 24. prosinca 2021. godine (petak)  se ne radi.

Molimo vas da svoj dolazak najavite putem:

Tel : 034/316-750

Mob: 099/249-5672

e-mail: tajnistvo@gimpoz.hr