Organizacija je nastave u Gimnaziji na početku nove, 2020./2021. školske godine prilagođena uputama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja s ciljem prevencije širenja zaraze koronavirusom. Ovdje donosimo glavna početna pravila ponašanja učenika i ostalih sudionika odgojno-obrazovnog procesa u školi, uz napomenu kako su podložna promjenama sukladno aktualnim epidemiološkim mjerama pa su ih učenici, roditelji, nastavnici i zainteresirane stranke dužni stalno pratiti i ponašati se sukladno tome! 

 1. Ulaz u prostorije škole dozvoljen je samo učenicima, nastavnicima i ostalim zaposlenicima. Razredni odjeli borave u matičnoj učionici gdje slušaju sve predmete, osim informatike, tjelesne i zdravstvene kulture, izbornih predmeta i prilikom eventualnog dijeljenja u stranom jeziku. Nastava etike za sve učenike održava se na daljinu (e-nastava). Razredni su odjeli podijeljeni po smjenama koje se tjedno mijenjaju. Prvi i treći razredi prvog su nastavnog tjedna u jutarnjoj smjeni, a drugi i četvrti u poslijepodnevnoj. Jutarnja smjena počinje u 8:00 i završava u 13:20, a poslijepodnevna počinje u 13:45 i završava u 19:05. Nastavni sati traju 40 minuta.
 2. Učenici obvezno svakodnevno sami mjere tjelesnu temperaturu prije dolaska u školu te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju doći u školu, već se javljaju ravnateljici i razredniku te izabranom liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju.
 3. Ako učenik razvije simptome COVID-19 tijekom boravka u ustanovi, nastavnici ga odmah izdvajaju u prostoriju za izolaciju (bivša učionica likovne umjetnosti u prizemlju uz ulaz u knjižnicu) te obavještavaju roditelje/staratelje, koji u najkraćem roku trebaju doći po njega.
 4. U prostoru škole obvezno je stalno pravilno nošenje zaštitne maske preko nosa i usta, pridržavanje sigurne međusobne fizičke udaljenosti te provođenje ostalih propisanih epidemioloških mjera.
 5. Osim stalnog fizičkog razmaka, nužna je pojačana osobna higijena pa se preporučuje da zbog veće sigurnosti svaki učenik ima potrebna osobna higijenska sredstva (za pranje, dezinfekciju i brisanje ruku…) koja nosi sa sobom u školu. Osobito je važno pravilno pranje ruku prije ulaska u svoju učionicu/razredni odjel, prije i nakon rukovanja hranom, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun te ih prati prema naputku za pravilno pranje ruku.
 6. Učenici dolaze pred školu te bez zadržavanja na sigurnosnom razmaku ulaze u zgradu, u jutarnjoj smjeni od 7:45 do 8:00, a u poslijepodnevnoj od 13:30 do 13:45. Pred zgradom stavljaju zaštitnu masku preko nosa i usta (ako to već nisu učinili), na ulazu dezinficiraju ruke i prolaze preko sanitarne barijere na podu te odmah, bez zastajkivanja, nastavljaju prema svojoj matičnoj učionici gdje zauzimaju slobodno mjesto, sjednu i mirno čekaju nastavnika.
 7. Učenici putnici s neprilagođenim vremenom prijevoza uz dopuštenje ravnateljice smiju ranije ući u školu i zadržati se dulje po završetku nastave pod uvjetom da borave u knjižnici ili predvorju škole na unaprijed određenim mjestima uz poštivanje epidemioloških mjera i pravila Kućnog reda.
 8. Hodnicima, stubištem i ostalim zajedničkim prostorima krećemo se desnom stranom, najkraćim putem, ravno i bez zadržavanja, uz obveznu minimalnu međusobnu udaljenost od jednog i pol metra (1,5 m) te izbjegavanje susreta učenika iz različitih razrednih odjela koliko je najviše moguće. Prilikom prolaska zajedničkim prostorom, treba izbjegavati dodirivanje površina ili predmeta.
 9. Zabranjeno je zadržavanje i grupiranje učenika u prostoru pred školskom zgradom te na pješačkoj stazi i prolazima uz školu! Tim se prostorom krećemo desnom stranom, najkraćim putem, ravno i bez zadržavanja, uz obveznu minimalnu međusobnu udaljenost od jednog i pol metra (1,5 m) te izbjegavanje susreta učenika iz različitih razrednih odjela koliko je najviše moguće.
 10. Molimo učenike neka redovito nose svoj školski pribor i opremu te ne razmjenjuju niti dijele svoje stvari s drugim učenicima. Korištenje učeničkih ormarića je zabranjeno!
 11. Vrijeme malog odmora učenici obvezno provode u učionici, a za vrijeme velikog odmora izlaze iz zgrade u dvorište i okoliš škole ukoliko to dopuštaju meteorološki uvjeti. Preporuča se odlazak učenika na toalet za vrijeme nastave, a ne tijekom odmora. U toaletu ne smije istovremeno boraviti više od troje učenika, a ostali eventualno čekaju u redu pred toaletom na preporučenom razmaku.
 12. Učenici odlaze na veliki odmor prema sljedećem redu:
  • Učenici iz razrednih odjela na 2. katu tri minute (3 min) PRIJE zvona za veliki odmor​​
  • Učenici iz razrednih odjela na 1. katu iz učionica stranog jezika dvije minute (2 min) PRIJE zvona za veliki odmor
  • Učenici iz razrednih odjela na 1. katu iz učionica matematike jednu i pol minutu (1,5 min) PRIJE zvona za veliki odmor
  • Učenici iz razrednih odjela u prizemlju iz učionica povijesti i geografije jednu minutu (1 min) PRIJE zvona za veliki odmor
  • Učenici iz razrednih odjela u prizemlju iz učionica hrvatskog jezika i filozofije pola minute (0,5 min) PRIJE zvona za veliki odmor.
 13. Za ulazak u školsku zgradu nakon velikog odmora vrijede ista pravila kao i pri dolasku u školu na početak nastave.
 14. Učenici izlaze iz zgrade na kraju nastavne smjene prema sljedećem redu:
  • učenici iz razrednih odjela u prizemlju iz učionica hrvatskog jezika i filozofije ODMAH NAKON zvona za kraj nastave
  • učenici iz razrednih odjela u prizemlju iz učionica povijesti i geografije pola minute (0,5 min) NAKON zvona za kraj nastave
  • učenici iz razrednih odjela na 1. katu iz učionica matematike jednu minutu (1 min) NAKON zvona za kraj nastave
  • učenici iz razrednih odjela na 1. katu iz učionica stranog jezika jednu i pol minutu (1,5 min) NAKON zvona za kraj nastave
  • učenici iz razrednih odjela na 2. katu dvije minute (2 min) NAKON zvona za kraj nastave. 
 15. Učenici jedu tijekom malih i velikog odmora. Hranu nose od kuće ili ju kupuju u školskoj kantini prema prethodno najavljenoj narudžbi koju prema određenom rasporedu preuzima redar ili učenik kojega za to odredi razrednik. Hrana mora biti unaprijed podijeljena u porcije i pakirana posebno za svakog učenika.
 16. Na nastavu tjelesnog odgoja u vanjskom prostoru učenici izlaze iz matične učionice i vraćaju se na kraju sata obvezno u pratnji predmetnog nastavnika.
 17. Boravak u knjižnici organizira se po razrednim odjelima ili skupinama za vrijeme sata razrednika ili prema dogovoru predmetnog nastavnika i knjižničara. Građu iz knjižnice korisnik naručuje putem e-pošte: knjiznica.gimnazija.pz@gmail.com, preuzima na pultu knjižnice prema dogovoru s knjižničarom i vraća na određeno mjesto u kutiju za povrat koja se nalazi na ulazu u knjižnicu.
 18. Izdavanje potvrda o učeničkom statusu i prijepisa svjedodžbi te drugih dokumenata obavlja se prema najavi i dogovoru s administratorom putem e-pošte ili telefona na sljedećoj adresi ili brojevima: 
  • e-mailtajnistvo@gimpoz.hr 
  • telefoni:  034/316-750  ;  034/316-751 
  • mobitel: 099 249 5672
 19. Učenici pojedinačno dolaze u ured ravnateljice, tajnice, administratorice, računovotkinje te kabinet pedagoginje i psihologa isključivo po pozivu ili prethodnoj najavi i dogovoru u točno određenom terminu.
 20. Sastanci uživo s pojedinim roditeljem ili skupinom roditelja i ostalim strankama mogu se održati u prostoriji za izolaciju ili auditoriju knjižnice u formatu i na način koji dopuštaju aktualne epidemiološke mjere. Za takve susrete obvezno se koristi pomoćni ulaz u knjižnicu na zapadnom krilu zgrade.