STARA ŠKOLA U NOVOJ ZGRADI ...

Gimnaziju u Požegi osnovali su zagrebački isusovci 1699. godine i jedna je od najstarijih srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Tijekom svoje bogate povijesti uvijek je bila uzorna odgojno-obrazovna ustanova, ključna u osposobljavanju mladih s područja Požeštine i cijele Slavonije za studiranje na visokim učilištima ili preuzimanje različitih službeničkih i poduzetničkih poslova u lokalnoj zajednici. Od rujna 2009. godine, smještena je u novoj zgradi u Požegi u Ulici dr. Franje Tuđmana broj 4/A, prema ocjenama mnogih posjetitelja, jed­noj od najneobičnijih i najljepših školskih zgrada u Hrvatskoj. Uz uobičajene školske prostore, ima posebno uređen školski muzej, a na krovu zvjezdarnicu, jedinu u Slavoniji i Baranji, na tragu prvih astronomskih pro­matranja što ih je s požeškim gimnazijalci­ma izvodio profesor Oton Kučera potkraj 19. stoljeća.

 

Sjeverno pročelje s trijemom ispred glavnog ulaza

 

Sve učionice su opremljene prijenosnim računalom sa zvučnicima, projekcijskim platnom i LCD projektorom, bijelom i zelenom školskom pločom te ormarima za priručnu literaturu i nastavna pomaga­la, a specijalizacija učionica ostvarena je dodatnom standardnom praktikumskom i laboratorijskom opremom. Priključak na internet moguć je u svim učionicama i nastavničkim kabinetima, a cijela zgrada pokrivena je bežičnim interne­tom (brzina 1 Gbps) pa Škola koristi Carnet­ovu uslugu e-Dnevnik.

 

Informatički praktikum na 2. katu

 

Prostori za nastavu i izvannastavne aktivnosti:

 • 23 specijalizirane učionice 
 • 5 praktikuma s kabinetima za nastavu fizike, kemije, biologije i umjetnosti 
 • 2 informatičke učionice 
 • 15 nastavničkih kabineta sm­ještenih uz specijalizirane učionice i prakti­kume 
 • konferencijska dvorana s 90 radnih mjesta
 • knjižnica s velikom studijskom čitaonicom sa 60 radnih mjesta i aulom za školske priredbe sa 60 sjedećih mjesta 
 • nestandardno uređena i opremeljna mala dvorana za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture na tavanu i u podrumu te
 • nestandardno uređeno vanjsko vježbalište na građevinskom zemljištu buduće sportske dvorane.

 

 

Konferencijska dvorana
Auditorij u Knjižnici
 
320
GODINA
3
PROGRAMA
366
UČENIKA
18
ODJELA

... S BOGATIM PROGRAMOM ...

 

Laboratorijska vježba iz kemije
U program opće gimnazije upisujemo dva do tri razredna odjela u jed­nom naraštaju učenika. Program uključuje učenje dva strana jezika. Većina učenika uči engleski kao prvi i njemački kao drugi strani jezik, a manjina njemački kao prvi i engleski kao drugi jezik. Od drugog razreda učenici mogu birati jedan od ponuđenih izbornih predmeta (2 sata tjed­no), a ponuda se svake nastavne godine prilagođava mogućnostima škole i zanimanju učenika. Informatika se obvezno pohađa samo u prvom razredu, a likovna i glazbena umjetnost pohađaju se sve četiri godine.
Od 2009./2010. školske godine u našoj Gimnaziji izvodi se B-inačica programa prirodoslovno-matematičke gimnazije s jednim stranim jezikom te povećanom satnicom matematike, informatike i fizike. U ovom programu nema izborne nastave, informatika se pohađa sve četiri godine, a likovna i glazbena umjetnost samo prve dvije.
Od 2009./2010. školske godine do sada upisivali smo po jedan razredni odjel programa jezične gimnazije svake školske godine. Svi učenici u odjelu uče engleski kao prvi, a njemački kao drugi strani jezik, s pojačanom satnicom u oba jezika u odnosu na opću gimnaziju. U 3. i 4. razredu nema nastave fizike (2 sata tjedno) , već se umjesto toga izvodi prošireni program stranih jezika. U ovom programu nema izborne nastave, manja je satnica matematike za 1 sat u prva dva razreda, u odnosu na opću gimnaziju, a informatika se pohađa samo u 2. razredu. Likovna i glazbena umjetnost pohađa se u prve dvije godine.
Za učenike Srednje glazbene škole Požega izvodimo nastavu zajedničkog (općeg) dijela srednjoškolskog programa za umjetničke škole.
Uveli smo nastavu Slovačkog jezika čime pokazujemo brigu za manjine.
Naši učenici redovito sudjeluju i uspješni su na županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima te susretima i smotrama učeničkog stvaralaštva, prema planu i programu Agencije za odgoj i obrazovanje, Županijskog ureda za društvene djelatnosti i drugih značajnih domaćih i stranih organizacija.
Organiziramo dodatne pripreme za državnu maturu subotom u slobodno vrijeme, zimske škole fizike, matematike, informatike i robotike, različite radionice u Centru izvrsnosti Dar Mar, gostujuća predavanja bivših učenika, te susrete bivših učenika studenata s maturantima što našim maturantima pomaže u traženju odgovora na pitanja vezana uz buduće studiranje.

 

… U POTICAJNOM OKRUŽJU …

Požega je smještena u sjeveroistočnom dijelu Hrvatske, na krajnjoj južnoj točki Požeške kotline, uz rijeku Orljavu. Na sjevernom rubu Požeške kotline je Park prirode Papuk s Geoparkom, a zaštićena prirodna područja su: Sovsko jezero, Park u Trenkovu, Park u Kutjevu, Park u Lipiku i područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000. Grad Požega ima oko 28000 stanovnika, središte je Požeško-slavonske županije, sjedište Požeške biskupije i Veleučilišta te više javnih ustanova u kulturi, a Požeška kotlina općenito obiluje vrijednim materijalnim i nematerijalnim kulturnim spomenicima i raznovrsnim kulturnim događanjima. Gimnazija je od početka rujna 2009. godine smještena u novoj školskoj zgradi u središtu Požege, u Ulici dr. Franje Tuđmana broj 4/A

 

Potok Dubočanka u Parku prirode Papuk
Park prirode Papuk - Slap na potoku Dubočanka u blizini Velike.
Pogled na Požegu
Požega - Zvonik Sv. Duha i sjeverozapadni dio Požeške kotline
Katedrala sv. Terezije Avilske
Katedrala sv. Terezije Avilske - Interijer nakon temeljite obnove.

... JAMČI USPJEH ...

Na županijskim natjecanjima i smotrama godišnje u prosjeku sudjeluje oko 50 % naših učenica i učenika. Na regionalnim i državnim natjecanjima i smotrama godišnje sudjeluje oko 5 % naših učenica i učenika od kojih je do sada oko 50 % zauzelo neko od prvih 10 mjesta (top 10). Pobjednike, državne prvakinje i prvake imali smo u: informatici, novinarstvu, likovnom izrazu, literarnom izrazu, filmu, fizici, matematici, poznavanju EU, hrvatskom jeziku, na školskom laboratoriju (slave), na međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca, na festivalu znanosti, na Goranovom proljeću u kategoriji srednjoškolaca.

 

 

Na srednjoeuropskoj (CEOI) i međunarodnoj informatičkoj olimpijadi (IOI) naši predstavnici osvojili su 4 zlatne, 3 srebrne i 4 brončane medalje. Na svjetskom natjecanju Američke kompjutorske znanstvene lige (ACSL) naše juniorske ekipe osvojile su 2. i 3. mjesto. Na Međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca (IYNT) unatrag četiri godine za redom Hrvatska reprezentacija osvajala je medalje: zlatnu, srebrnu i dvije brončane, a svake godine po jedan član reprezentacije bio je iz naše škole. Naš tim je tri puta bio najbolji školski tim na svijetu u tematskim kvizovima znanja u okviru UNESCO-ovog globalnog interkulturalnog projekta „This is our time“.

 

 

... SVAKOM UČENIKU ILI UČENICI KOJA ...

 

ZNA . . .

 • da za upis na studij treba uspješno položiti zahtjevnu državnu maturu.
 • da se državna matura polaže po gimnazijskom programu.
 • da gimnazija najbolje priprema kandidate za polaganje državne mature.
 • da raznovrsni gimnazijski programi nude prilike za temeljito propitivanje odluke o izboru studija.
 • da se završetkom gimnazijskog programa ne stječe zvanje.
 • da gimnazija ne osposobljava za tržište rada i zapošljavanje.
 • da je uspjeh u školi zajamčen redovitim i vještim učenjem.

ŽELI . . .

 • učiti i svakoga dana naučiti nešto novo.
 • razumjeti prirodne, društvene i gospodarske procese.
 • upoznati raznolikost zavičajne, nacionalne i svjetske prirode i kulture.
 • stvaralački izražavati svoje osjećaje i misli te uživati u umjetnosti.
 • svladati umijeće znanstvenog raspravljanja i argumentiranja.
 • pokretati društvene promjene za pravedno i odgovorno društvo znanja.
 • darivati i pomagati potrebitima i onima koji pate.
 • upisati i uspješno završiti željeni studij.