Gimnazija, Požega ovlašteni je posrednik koji obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, poznat kao učenički servis.

Za učlanjenje u učenički servis (dobivanje članske iskaznice) treba:

 • navršiti 15 godina života,
 • dobiti potvrdu Gimnazije o redovitom školovanju za tekuću školsku godinu,
 • priložiti 2 fotografije (kao za osobnu iskaznicu),
 • dati OIB i JMBG učenika
 • dostaviti broj računa (žiro ili tekućeg) otvorenog u banci na ime učenika.

Za izdavanje ugovora potrebni su:

 • članska iskaznica,
 • podaci o poslodavcu (puni naziv i adresa, tel./fax., MB i OIB, ime i prezime zakonskog zastupnika),
 • podaci o vrsti poslova koju će učenik obavljati i datum početka rada,
 • pisana suglasnost roditelja/skrbnika za maloljetne učenike (roditelj/skrbnik je dužan potpisati suglasnost u uredu posrednika u Gimnaziji uz predočenje osobne iskaznice).

Nakon što prikupe i popune potrebne dokumente, kandidati se javljaju u upravu škole gdje će im biti sastavljeni Ugovori o radu.

Za sve potrebne informacije kontaktirati: 

Ana Krbanja - administratorica:

 • 034/316-750
 • mail: tajnistvo@gimpoz.hr

Detaljne obavijesti i pravila rada potražite u sljedećim dokumentima: