Knjižnica Gimnazije u Požegi multimedijalno je središte u kojemu učenici i profesori, ali i građani, šire svoje znanje i vidike. Građu knjižnice uglavnom čine lektirni naslovi, dok je ostala građa organizirana u sljedećim zbirkama: Referentna zbirka, Zavičajna zbirka Posegana, Zbirka beletristike i Zbirka literature na stranom jeziku. Za posudbu i obradu knjižnične građe koristi se računalni program Metel Win koji je u uporabi od 2009. godine. Korisnicima je dostupan mrežni katalog kako bi što lakše i brže mogli doći do informacija o željenim izvorima znanja. Putem društvene mreže Facebooka i mrežne stranice Škole na kojemu knjižnica ima svoj prostor korisnici se redovito obavještavaju o novitetima i događanjima u knjižnici.

Knjižnica je smještena u zapadnom krilu školske zgrade. U prizemlju se nalazi posudbeni dio zajedno s lektirnom građom, stručnom literaturom, zavičajnom zbirkom i beletristikom na otvorenim policama. Na galeriji se nalazi čitaonica s referentnom zbirkom, 90 radnih mjesta i 8 računala s pristupom internetu.

Knjižnica kao košnica

Trajanje posudbe:

  • lektira14 dana
  • beletristika21 dan
  • strana literatura21 dan
  • stručna literatura21 dan
  • časopisi – 14 dana

Korisnik može posuditi najviše dvije knjige po vrsti građe. Kod posudbe važno je imati člansku iskaznicu.

Moguće je rezerviranje knjige ili produljenje za 7 dana (osobno ili putem e-pošte / poruke na Facebook stranici knjižnice).

Zakasnina se naplaćuje prema Pravilniku o radu školske knjižnice 10 centi po danu i po primjerku.

1. Knjige su na policama složene u cjelinama po sljedećem redoslijedu nacionalnih književnosti: hrvatska, antička, engleska i američka, francuska, njemačka i ruska.

2. Knjige su na policama složene po abecednom redoslijedu prvog slova naslova.

3. Pravilno poredane knjige na polici nižu se s lijeva na desno, od najviše do najniže razine (odozgo prema dolje).

4. Bolje je odmah tražiti od knjižničarke da nam donese željenu knjigu, nego samostalno "lutati po policama knjižnice".

Knjižnica koristi program Metel Win koji je najzastupljeniji knjižnični program u regiji.
Jednostavan je za pretraživanje - u tražilicu je potrebno upisati autora / naslov djela / ključni pojam poštujući pravopisna pravila (ije/je; č/ć; dž/đ).

Podaci o dostupnosti građe svakodnevno se obnavljaju.

U popisu literature bibliografske jedinice navode se abecednim redom prema prezimenu autora ili prvoga autora ako ih ima više. Budući da je riječ o inverziji, iza prezimena piše se zarez. Između autorā piše se točka sa zarezom.
Redoslijed je podataka u bibliografskoj jedinici ovaj:

Prezime, inicijal(i) imena autora. Godina izdavanja. Naslov: Podnaslov. Podatak o izdanju. Nakladnik. Mjesto izdavanja.

Autorsko pravo najveća je privatnopravna i izravna vlast nad autorskim djelom.
Važno je prilikom preuzimanja tuđih tekstova, fotografija, tablica, grafova navesti autora, tj. podatak o intelektualnom vlasništvu.

Knjižnica je otvorena radnim danom od 8 do 15 sati.

Knjižnica je na raspolaganju svojim korisnicima i za vrijeme školskih praznika od 8 do 12 sati (osim u vrijeme godišnjega odmora).

Članom knjižnice učenici postaju upisom u školu, a djelatnici stupanjem u radni odnos. Knjižničarke im izrađuju članske iskaznice koje su članovi knjižnice dužni nositi sa sobom pri korištenju usluga knjižnice.

Članstvo u knjižnici je besplatno.

  • lektira – 14 dana
  • beletristika – 21 dan
  • strana literatura – 21 dan
  • stručna literatura – 21 dan
  • časopisi – 14 dana

Korisnik može posuditi najviše dvije knjige po vrsti građe.

Potrebnu literaturu za seminarski rad možete pronaći putem e-kataloga knjižnice ili osobnim upitom knjižničarkama.

Rok zaduženja može se produžiti za 7 dana ili prema procijeni knjižničarke.

Rok zaduženja može se produžiti osobnim dolaskom u knjižnicu i članskom iskaznicom, telefonski, porukom na Facebooku knjižnice i elektroničkom poštom.

Knjižnica naplaćuje zakasninu utvrđenu Pravilnikom o radu školske knjižnice, a iznosi 10 centi po danu i primjerku.

Korisnik je dužan nabaviti i vratiti knjižnici istovrsni primjerak kakav je posudio ili nabaviti i vratiti knjižnici drugi primjerak koji joj je potreban, u visini cijene posuđenog primjerka.