Lektira

Masno otisnuta djela nalaze se u ispitnom katalogu Državne mature, a podcrtana djela javljaju se kao moguće teme eseja.

1. razred
 1. Vladimir Nazor: izbor iz poezije (10 pjesama)

 2. August Šenoa: Prijan Lovro

 3. Vjenceslav Novak: Posljednji Stipančići

 4. Francesco Petrarca: Kanconijer (10 pjesama)

 5. Sofoklo: Antigona

 6. Ray Bradbury: Farenheit 451

 7. Danijel Dragojević: izbor iz poezije

 8. Jerome David Salinger: Lovac u žitu

 9. Josip Kozarac: Tena

 10. Marija Jurić Zagorka: Kamen na cesti

 11. Agatha Christie: Tri slijepa miša

 12. Jostein Gaarder: Sofijin svijet

 13. Henrik Ibsen: Nora

 14. Miro Gavran: Kreontova Antigona

 15. George Orwell: 1984.; Životinjska farma

 16. Biblija (izbor)

 

*Naslovi otisnuti masnim slovima obvezna su književna djela za cjelovito čitanje.

U gimnazijama sa satnicom 140 sati godišnje učenik čita 10 cjelovitih književnih tekstova godišnje, od toga 5, odnosno 6 obveznih književnih tekstova (3, odnosno 4 hrvatske književnosti i 2 svjetske književnosti). 

 

2. razred
 1. Dante Alighieri: Božanstvena Komedija (Pakao)

 2. Giovanni Boccaccio: Dekameron

 3. Francesco Petrarca: Kanconijer

 4. Lodovico Ariosto: Bijesni Orlando (I. i II. pjevanje)

 5. Francoise Rabelais: Gargantua i Pantagruel

 6. Miguel de Cervantes: Don Quijote

 7. William Shakespeare: Hamlet; San ivanjske noći; Othello

 8. Marko Marulić: Judita; Davidijada

 9. Miro Gavran: Judita

 10. Petar Zoranić: Planine (Perivoj od Slave i v njem vile)

 11. Petar Hektorović: Ribanje i ribarsko prigovaranje

 12. Marin Držić: Dundo Maroje; Novela od Stanca

 13. Ivan Gundulić: Suze sina razmetnoga; Dubravka; Osman (I. pjevanje)

 14. Ivan Bunić Vučić: Plandovanja

 15. Pierre Corneille: Cid

 16. Jean Racine: Fedra

 17. Carlo Goldoni: Gostioničarka Mirandolina

 18. Moliere: Šrtac

 19. Voltaire: Candide

 20. Johann W. Goethe: Patnje mladog Werthera

 21. Friedrich Schiller: Razbojnici

 22. Edgar Allan Poe: Crni mačak

 23. Aleksandar S. Puškin: Evgenij Onjegin

 24. Mihail J. Ljermontov: Junak našeg doba

 25. hrvatska petrarkistička lirika: Šiško Menčetić, Džore Držić, Hanibal Lucić

3. razred
 1. Ivan Mažuranić: Smrt Smail-age Čenigića

 2. August Šenoa: Prijan Lovro; Zlatarovo Zlato

 3. Honore De Balzac: Otac Goriot

 4. Gustave Flaubert: Madame Bovary

 5. Ivan S. Turgenjev: Lovčevi zapisi (Šuma i stepa; Nadstojnik)

 6. Nikolaj V. Gogolj: Kabanica

 7. Fjodor M. Dostojevski: Zločin i kazna

 8. Lav N. Tolstoj: Ana Karenjina

 9. Emile Zola: Therese Raquin

 10. Ante Kovačić: U registraturi

 11. Josip Kozarac: Tena

 12. Vjenceslav Novak: Posljednji Stipančići

 13. Ksaver Šandor Gjalski: Pod starim krovovim (Illustrissimus Batorych ili Perillustris ac generosus Cintek)

 14. Charles Baudelaire: Cvjetovi zla

 15. Henrik Ibsen: Lutkina kuća (Nora)

 16. Anton Pavlovič Čehov: Tri sestre

 17. Janko Leskovar: Misao na vječnost

 18. Antun Gustav Matoš: Camao; Cvijet sa raskršća; Kip domovine na početku leta 188*

 19. Dinko Šimunović: Muljika; Duga

 20. Milan Begović: Bez  trećega

 21. Ivan Kozarac: Đuka Begović

 22. Milutin Cihlar Nehajev: Bijeg

 23. poezija: Petar Preradović; Silvije Strahimir Kranjčević; A. G. Matoš; Vladimir Vidrić

4. razred
 1. Marcel Proust: U traženju izgubljena vremena (Combray)

 2. Luigi Pirandello: Šest osoba traži autora

 3. Franz Kafka: Preobrazba

 4. Franz Kafka: Proces

 5. Albert Camus: Stranac

 6. Eugene Ionesco: Stolice

 7. Samuel Beckett: U očekivanju Godota

 8. Ernest Hemingway: Starac i more

 9. Miroslav Krleža: Baraka pet be

 10. Miroslav Krleža: Povratak Filipa Latinovicza

 11. Miroslav Krleža: Gospoda Glembajevi

 12. Berlot Brecht: Majka Hrabrost i njezina djeca (Majka Courage)

 13. Ivo Andrić: Prokleta avlija

 14. Vladan Desnica: Proljeća Ivana Galeba

 15. Ranko Marinković: Ruke (zbirka)

 16. Ranko Marinković: Kiklop

 17. Slobodan Novak: Mirisi, zlato i tamjan

 18. Antun Šoljan: Kratki izlet

 19. Ivan Aralica: Psi u trgovištu

 20. Pavao Pavličić: Koraljnja vrata

 21. Ivo Brešan: Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja

 22. Antun Branko Šimić: Preobraženja

 23. poezija: Tin Ujević; Dobriša Cesarić; Dragutin Tadijanović; Jure Kaštelan; Vesna Parun; Josip Pupačić; Ivan Slamnig; Slavko Mihalić; Miroslav Krleža