Smjernice za samostalne radove
 • rad se piše računalom 
 • tip slova (eng. Font) - najčešće se koristi Times New Romantreba izbjegavati korištenje stiliziranih i neobičnih tipova slova (fontova) i korištenje više različitih tipova slova u istom radu
 • veličina slova (eng. Font Size) u tekstu mora biti 12, u bilješkama (fusnotama) 10
 • naslovi i podnaslovi smiju biti četiri odnosno dvije veličine (točke) veći od glavnog
  teksta - svaki naslov i podnaslov treba označiti u Wordu kao takav kako bi se lakše izlistao sadržaj rada na kraju
 • prored u tekstu mora biti 1.5, a u fusnotama 1
 • rad treba sadržavati otprilike 30 redova teksta po stranici
 • margine trebaju biti standardne (2,5 cm)
 • tekst rada treba poravnati - preporuča se poravnavanje obje margine (eng. Justify)
 • stranice rada moraju biti numerirane, odnosno, treba biti označen broj stranice (naslovna se stranica rada ne numerira)
 • broj stranica rada ne smije biti manji od 12 stranica, a veći od 30 stranica
 • primjer naslovnice seminarskoga rada i stranice sadržaja pogledajte OVDJE
 • bilješka, napomena stavljena na dno stranice teksta 
 • (njem. Fuss - podnožje, Note - bilješka)
 • dodatno objašnjava ili upućuje na dodatno objašnjenje, a može sadržavati citat ili referencu za dio teksta uz koji je postavljena
 • oznaka je najčešće eksponirani broj: 1 za prvu fusnotu na stranici, 2 za drugu fusnotu na stranici, itd.
 • postoji i oblik s indeksom u uglastim zagradama [1]
 • primjer pravilno napisane fusnote nalazi se OVDJE
 • PPT prezentacija metoda je predstavljanja i objašnjavanja neke poruke publici
 • osim teksta, moguće je stavljati fotografije, videozapise, grafikone, tablice i animacije
 • kako izraditi prezentaciju u PowerPointu pogledajte OVDJE
 • svaki govor koji izričemo pred nekim oblikom publike
 • kako se što bolje pripremiti za izlaganje javnog govora pročitajte OVDJE
 • pisani oblik kojim se nekome upućuje zahtjev ili želja
 • primjer molbe pogledajte OVDJE
 • životopis možete ispuniti na mrežnoj stranici nacionalnih Europass centara pomoću kojeg možete jasno i razumljivo predstaviti svoje vještine i kvalifikacije u Europi
 • na istoj stranici možete ispuniti i motivacijsko pismo
 • primjer Europass životopisa nalazi se OVDJE
 • savjeti i upute za pravilno adresiranje pošiljke nalaze se OVDJE
 • proučite internetski alat koji daje popis vršnih domena
 • proučite bazu podataka koja otkriva vlasnika domene
 • pogledajte kratki film koji prikazuje zašto je važno dobro provjeriti informaciju koju dijelimo s drugima
 • kako prepoznati (dez)informacije i kritički vrednovati izvore pročitajte OVDJE

•    niz podataka koje za sobom ostavlja korisnik interneta (svjesno ili nesvjesno; aktivno ili pasivno) dok pretražuje, piše poruke, postavlja fotografije, videozapise, a najviše korištenjem društvenih mreža i putem povezanih uređaja…
•    više o digitalnim tragovima i savjetima pročitajte OVDJE

POVEZNICE:

•    digitalna tetovaža (video)
•    tražilica koja štiti privatnost: DuckDuckGo 
•    pretražite svoje slike profila koristeći opciju pretrage slika na tražilicama
•    pročitajte kratke upute o čuvanju privatnosti prilikom pretraživanja
•    provjerite svoj digitalni otisak
•    napravite data detox
•    uključite upozorenja

VODIČ ZA POSTAVKE PRIVATNOSTI:

•    Facebook i Simple Facebook Privacy
•    Twitter
•    Instagram
•    Changing your Google search result i Ungoogle Yourself 
•    Kako obrisati 99% svoga digitalnoga otiska