Knjižni fond profesorske knjižnice proglašen je pokretnim spomenikom kulture od nacionalnog značaja ”B” spomeničke kategorije u prosincu 1995. godine. Upisana je u Registar pokretnih spomenika kulture Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine – Povjerenstvo Osijek pod registarskim brojem 157.
Knjižni fond broji oko 15 000 svezaka, a čini ga profesorska knjižnica nastala po osnutku Isusovačke gimnazije 1699. godine i učenička knjižnica, koja datira od 1869. godine. Profesorska knjižnica obiluje bogatom građom koja pokazuje povijesni razvoj škole od njezinog osnutka, svjedoči o promjena i događanjima tijekom tri stoljeća svoga postojanja.

Zaštićeni fond

Građu zaštićenog fonda čine djela u rasponu od 16. do 20. stoljeća. Knjige iz 17. st. uglavnom su tiskane na latinskom jeziku, a one iz 18. st. tiskane su na latinskom i njemačkom jeziku, a tek koja na hrvatskom jeziku. Najveći broj knjiga je iz 19. (i to uglavnom na njemačkom jeziku, ali i hrvatskom jeziku, posebice iz razdoblja Hrvatskoga narodnoga preporoda) i 20. stoljeća.

 

Pogled na originalne vitrine sa zaštićenom građom

Pogled iz žablje perspektive na stare vitrine sa zaštićenom građom u školskome Muzeju.