REZULTATI VRIJEDNOGA TIMSKOG RADA I SURADNJE

Donosimo kratak prikaz završenih školskih projekata od obnove gimnazijskog programa 1992. godine. Glavni projekti bili su proslave i obilježavanje 300. i 320. obljetnice osnutka Gimnazije te projekt "GEL - Gimnazijski ekološki laboratorij", sufinanciran sredstvima iz EU fonda.

Opis prvog projekta

Prvi projekt