Ravnatelj osniva povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole. Trenutačno aktivna povjerenstva su: