Stručna vijeća (aktivi) su stručna tijela koja okupljaju nastavnike istog i srodnih predmeta. Radom stručnog aktiva rukovodi voditelj kojeg imenuje nastavničko vijeće na prijedlog ravnatelja. Aktivi rade timski u sastancima. Tijekom školske godine svi aktivi će održati od četiri do deset sastanka.

  • Raspravlja i odlučuje o rasporedu predmeta i sati te ostalim zaduženjima nastavnika, članova Aktiva.
  • SkrbI o permanentnom stručnom usavršavanju, nabavi nastavnih sredstava i pomagala, čuvanju zbirki učila, uređenju učionica i kabineta te oglasnih panoa.
  • Sudjeluje u ustrojavanju i provođenju učeničkih natjecanja, smotri i priredaba u školi i izvan nje.
  • Usklađuje ostvarivanje izvedbenog plana i programa u nastavnim predmetima i izvannastavnim aktivnostima, dogovara i ujednačuje kriterije ocjenjivanja te potiče ostvarivanje programskih veza (korelacija) srodnih i ostalih nastavnih predmeta.
  • Razrađuje i provodi stručne i metodičke inovacije u odgojno-obrazovnom procesu. 
  • Izrađuje i ostvaruje poseban godišnji program rada te izvješćuje o radu.
Nastavnici su organizirani u pet stručnih vijeća (aktiva): 

Članovi:

Hrvatski jezik: Duška Galić, Anamarija Ivčetić, Kristina Lešić, Marija Mrkojević, Nataša Puljašić, Ana Rajner

Likovna umjetnost: Vera Ćuže-Abramović, Eva Grgić

Glazbena umjetnost: Andrea Sovčik

Knjižničari: Anamarija Ivčetić, Ivana Kajinić Čenić

Datum - Naziv dokumenta (linka na arhiv)

Članovi:

Engleski jezik: Dubravka Čokrlić, Maja Janković-Pažin, Vlatka Paškvan, Laura Rukavina

Njemački jezik: Laura Rukavina, Snježana Tonković-Rajšić

Latinski jezik: Miriam Jurić

Talijanski jezik: Maja Jankovć-Pažin

Slovački jezik: Dora Bošković

Datum - Naziv dokumenta (linka na arhiv)

Članovi:

Povijest: Ivor Čevapović, Sanja Musil, Nataša Puljašić, Dragan Siluković

Geografija: Ivan Devčić, Maja Regić Budimir, Dragan Siluković

Sociologija: Stefan Bunjevac, Izabela Ivanović

Filozofija, logika, etika: Žaklina Bender

Psihologija: Ivo Žanetić

Politika i gospodarstvo: Stefan Bunjevac, Izabela Ivanović

Vjeronauk: Ivo Grbeš

Datum - Naziv dokumenta (linka na arhiv)

Članovi:

Matematika: Lidija Božić, Sanja Grabusin, Anamarija Jakopović, Vanda Louč, Magdalena Srdarević, Iva Zlomislić

Informatika: Sanja Grabusin, Hrvoje Humski, Anamarija Jakopović, Dalibor Kovačević

Datum - Naziv dokumenta (linka na arhiv)

Članovi:

Biologija: Sanja Franić, Krešimir Jambrek, Violeta Katušić

Fizika: Stjepan Bošković, Nataša Mikuš, Eva Zeba

Kemija: Jelena Gložinić s. Melita, Martina Peharda 

Tjelesna i zdravstvena kultura: Željko Barić-Pilić, Matej Ivanković

Datum - Naziv dokumenta (linka na arhiv)