Vijeće roditelja čine roditelji predstavnici svakog razrednog odjela (po jedan roditelj iz odjela). Vijeće roditelja radi u sjednicama, a ima predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara. Sjednice saziva i vodi predsjednik u dogovoru s ravnateljem. Stručnu pomoć u radu Vijeću roditelja pružaju ravnatelj, tajnik i stručni suradnici. Vijeće roditelja ima pravo, putem svojih predstavnika, iskazivati prijedloge, mišljenja i zaključke ravnatelju, Nastavničkom i Razrednom vijeću. Predstavnici Vijeća roditelja imaju pravo sudjelovati u radu Nastavničkog i Razrednog vijeća kada je na dnevnom redu predmet što su ga oni inicirali. Sastaje se prema potrebi, najmanje jednom u polugodištu. Članovi Vijeća roditelja biraju se na roditeljskim sastancima svoga razrednog odjela. 

Članovi:

1. A    Helena Perić

1. B    Danijela Soldić

1. C    Ana Čulo

1. D    Martina Di Giorgio

1. E    Natalija Kosanović

2. A    Maja Papac

2. B    Snježana Jakobović

2. C    Štefo Odobašić

2. D    Spomenka Jugović

2. E    Silvija Pavić

3. A    Andrea Klarić Šimić

3. B    Marija Didović

3. C    Jure Šain

3. D    Jasmina Safundžić

4. A    Ivana Jukić Matijević

4. B    Marija Zubić

4. C    Ivka Nikić

4. D    Mirta Malčić