Vijeće učenika čine učenici predstavnici svakog razrednog odjela (po jedan učenik iz odjela). Vijeće učenika ima predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara.

Sjednice vijeća saziva i vodi predsjednik u dogovoru s ravnateljem. Stručnu pomoć u radu Vijeću učenika pružaju ravnatelj, tajnik i stručni suradnici. Vijeće učenika, putem predstavnika, ima pravo iskazivati svoje prijedloge i mišljenja ravnatelju, Nastavničkom vijeću i Razrednim vijećima.

Predstavnici Vijeća učenika imaju pravo sudjelovati u radu Nastavničkog i Razrednih vijeća kada je na dnevnom redu predmet što su ga oni inicirali. Sastaje se prema potrebi, a najmanje dva puta tijekom polugodišta.

Vijeće učenika Gimnazije, Požega (Foto: Terezija Tomić)
Članovi:

1. A    Ivano Pisker

1. B    Iva Banaj

1. C    Nera Bakić

1. D    Anna Kuzmanović

1. E    Ante Glasnović

2. A    Marin Sesar

2. B    Iris Šišić

2. C    Lucija Mijatović

2. D    Klara Safundžić

3. A    Marta Boban

3. B    Petar Lukačević

3. C    Helena Starčević

3. D    Ena Došen

4. A    Nina Pavić

4. B    Maja Hudeček

4. C    Lara Štajdohar

4. D    Marta Matoković