Je li gimnazijski obrazovni program najbolje što trebam upisati? Ako da, koji mi gimnazijski program najbolje odgovara? Kako to mogu znati? Je li baš Gimnazija u Požegi škola koju želim pohađati? Kakva je moja spremnost za nastavak školovanja u gimnaziji? Odgovorite na ova i ostala važna pitanja u sedam koraka na koje vas upućuje naš mali vodič za izbor odgovarajućeg gimnazijskog programa!

IZBOR GIMNAZIJSKOG PROGRAMA U 7 KORAKA 

JE LI GIMNAZIJA MOJ NAJBOLJI IZBOR?

Odgovorite iskreno na sljedeća ključna pitanja i provjerite koliko je naša škola (naj)bolji izbor za vas?

Redovito planiram učenje barem tjedan dana unaprijed
Želim nastaviti školovanje nakon srednje škole i upisati studij koji odaberem
Želim položiti državnu maturu s najboljim ocjenama
Mislim da gimnazijski programi sadrže raznovrsne nastavne predmete što mi omogućuju temeljito propitivanje odluke o studiju koji želim
Spremno prihvaćam činjenicu da završetkom gimnazijskog programa ne stječem zvanje i kvalifikaciju za neko zanimanje
Znam da me gimnazija ne osposobljava za tržište rada i zapošljavanje
Želim svladati umijeće znanstvenog raspravljanja i argumentiranja mišljenja
Želim upoznati raznolikost zavičajne, nacionalne i svjetske prirode i kulture

ZAKLJUČNA PROCJENA

Uvjereni smo da ste nesumnjivo pravi kandidat za Gimnaziju ukoliko ste na sva pitanja ponudili poželjan odgovor. Dobar ste kandidat ukoliko ste na većinu pitanja ponudili poželjan odgovor, ali trebali biste poraditi na promjeni nepoželjnih stavova i navika. Pretpostavljamo kako će vam Gimnazija biti (pre)težak izazov ako ste na više od polovine pitanja dali nepoželjan odgovor.