Health to meet you (Erasmus+ ka229)

Koordinator: Marija Mrkojević

Projektni tim: Magdalena Srdarević, Melita Gložinić, Violeta Katušić, Dragutin Kovačević, Ivo Žanetić, Stefan Bunjevac

Svrha projekta je osvijestiti učenike, roditelje, nastavnike i širu zajednicu o faktorima okoliša, o potrebi zdravijih prehrambenih navika i bavljenja sportskim aktivnostima te razmijeniti primjere dobre prakse i iskustva među europskim školama u razvoju strategija za oprezno korištenje IKT-a.

Tiles – A Cultural Journey From The Past To The Future (Erasmus+ KA229)
Tiles – A Cultural Journey From The Past To The Future (Erasmus+ ka229)

Koordinator: Marija Mrkojević

Projektni tim: Vera Ćuže-Abramović, Maja Smoljanović

Svrha projekta je obogaćivati razumijevanja učenika za različitost, ali i za zajedničke elemente europske baštine i kulture te obogaćivati razumijevanje, zanimanje, poštovanje i skrb za kulturnu baštinu.

Projekt EPAS - Škola ambasador Europskog parlamenta

Voditeljica: Izabela Ivanović

Program "Škola ambasador Europskog parlamenta" je usmjeren na rad sa srednjoškolcima s ciljem podizanja njihove razine znanja o Europskoj uniji i parlamentarnoj demokraciji te o pravima koja imaju kao europske građanke i građani. Srednjoškolce upoznajemo s radom i djelovanjem Europskog parlamenta kao institucije i upoznajemo s mogućnostima aktivnog sudjelovanja u kreiranju europskih politika.

Bourek
Zlatko Bourek - jedan umjetnik, tri grada

Voditeljica: Vera Ćuže-Abramović

Projekt Sveta Lucija
Sveta Lucija

Voditeljice: Marina Farkaš i Sanja Musil

Projekt Tulum s(l)ova
Tulum s(l)ova

Voditeljice: Ivana Kajinić Čenić i Anamarija Ivčetić

Projekt čitanjem do zvijezda
Čitanjem do zvijezda

Voditeljice: Ivana Kajinić Čenić i Anamarija Ivčetić

Projekt Zeleni filmovi
Zeleni filmovi

Voditeljice: Ivana Kajinić Čenić i Anamarija Ivčetić

Projekt ISE
ISE - Inspiring Science Education

Voditeljica: Sanja Grabusin

Projekt ODS
ODS – Open Discovery Space

Voditeljica: Sanja Grabusin

Centar izvrsnosti Dar Mar
Centar izvrsnosti Dar Mar

Voditeljica: Magdalena Srdarević

Projekt Gimnazijalci u svijetu glazbe
Gimnazijalci u svijetu glazbe

Voditeljica: Andrea Sovčik

Humanitarna akcija Gimnazijalci pomažu
Humanitarna akcija Gimnazijalci pomažu

Voditeljica: Žaklina Bender

Projekt Škole za Afriku
Humanitarna akcija Škole za Afriku

Voditeljica: Dubravka Čokrlić

Humanitarna akcija Posjet domovima starih i nemoćnih osoba
Humanitarna akcija Posjet domovima starih i nemoćnih osoba

Voditelj: Ivo Grbeš

Projekt Vježbaonica (HŠSS)
Projekt Vježbaonica (Hrvatski školski sportski savez)

Voditelj: Željko Barić-Pilić