Povodom Međunarodnog dana djece (20. studenog) Vijeće učenika Gimnazije, Požega organiziralo je prikupljanje slikovnica i igračaka za Odjel za pedijatriju s neonatologijom Opće županijske bolnice u Požegi.

Učenici i djelatnici škole rado su se odazvali ovoj akciji te su prikupili veliki broj plišanih igračaka, slikovnica, bojanki, raznih igračaka i društvenih igara koje su upravo danas, na dan kada slavimo sv. Nikolu, uručili predstavnicima Odjela za pedijatriju s neonatologijom. Nadamo se da će ovaj mali dar od srca olakšati malenima boravak u bolnici.

Zahvaljujemo na gostoprimstvu prof. dr. sc.  Andrei Šimić Klarić, dr. med., prim. Ljerki Banožić, dr. med., glavnoj sestri odjela Ivani Mamić i medicinskom tehničaru Ivanu Matkoviću.