Od dana 8. srpnja 2019. godine radno vrijeme za stranke je od 08:00 do 12:00 sati.