Upis u prvi razred završava dostavljanjem Upisnice i ostalih dokumenata (po potrebi!) u ponedjeljak 12. i utorak 13. srpnja 2021. godine u vremenu od 9:00 do 16:00 sati.

Kandidati koji su stekli pravo upisa, dužni su Gimnaziji dostaviti potpisan obrazac o upisu u I. razred (Upisnicu) i, po potrebi, dokumente kojima su ostvarili dodatna prava za upis (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali propisani dokumenti).

Gimnazija zaprima Upisnicu i ostale dokumente u papirnatom obliku 12. i 13. srpnja 2021. godine od 9:00 do 16:00 sati u školskom atriju (prizemlje) ili u digitalnom obliku putem e-pošte na adresi tajnistvo@gimpoz.hr.

Kandidati predaju Upisnicu i ostale dokumente (po potrebi) u ovitku/mapi Dosje učenika koji mogu kupiti u knjižarama.

Obvezno je pridržavati se propisanih epidemioloških mjera pri dolasku i boravku u školi!