Gimnazija, Požega ovlašteni je posrednik koji obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, poznat kao učenički servis.

Kontakt osoba: Ivana Karajlović, administrator

Telefon: 034/316-750

Mobitel: 099/249-5672

E-mail:  tajnistvo@gimpoz.hr

 
Za učlanjenje u učenički servis (dobivanje članske iskaznice) treba:
  • navršiti 15 godina života,
  • dobiti potvrdu Gimnazije o redovitom školovanju za tekuću školsku godinu,
  • priložiti 2 fotografije (kao za osobnu iskaznicu),
  • dati OIB i JMBG učenika
  • dostaviti broj računa (žiro ili tekućeg) otvorenog u banci na ime učenika.
Za izdavanje ugovora potrebni su:
  • članska iskaznica,
  • podaci o poslodavcu (puni naziv i adresa, tel./fax., MB i OIB, ime i prezime zakonskog zastupnika),
  • podaci o vrsti poslova koju će učenik obavljati i datum početka rada,
  • pisana suglasnost roditelja/skrbnika za maloljetne učenike (roditelj/skrbnik je dužan potpisati suglasnost u uredu posrednika u Gimnaziji uz predočenje osobne iskaznice).

Nakon što prikupe i popune potrebne dokumente, kandidati se javljaju u upravu škole gdje će im biti sastavljeni Ugovori o radu.

Detaljne obavijesti i pravila rada potražite u sljedećim dokumentima: