Nastava je organizirana po predmetno-satnom sustavu u petodnevnom radnom tjednu u jednoj (jutarnjoj) nastavnoj smjeni, a nastavni sat traje 45 minuta. Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Nastava je organizirana po razredima, a izvodi se neposredno u razrednim odjelima i obrazovnim skupinama. Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine prema istim programima obrazovanja.

1. SAT:   8:00 - 8:45

2. SAT:   8:50 - 9:35

-- veliki odmor /20 minuta/  

3. SAT:   9:55 - 10:40

4. SAT:   10:45 - 11:30

5. SAT:   11:35 - 12:20

-- odmor plus /10 minuta/

6. SAT:   12:30 - 13:15

7. SAT:   13:20 - 14:05

8. SAT:   14:10 - 14:55