Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1991. - danas
9. 03. 1937. - 26.04.2019.

Počasni građanin
Znanost
1849. - 1918.
10. 11. 1847. - 13. 02. 1912.

Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1919. - 1990., 1991. - da...
31. 01. 1933. - 12. 02. 2007.

Znanost
1849. - 1918., 1919. - 19...
31. 07. 1869. - 14. 05. 1948.

Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1849. - 1918., 1919. - 19...
17.06.1856. - 21.03.1927.

Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1919. - 1990., 1991. - da...
24. 07. 1928. - 18. 12. 2003.

Akademik, Doktor znanosti...
Znanost
1991. - danas
1958.

Počasni građanin
Znanost
1849. - 1918., 1919. - 19...
25. 01. 1864. - 08. 06. 1934.

Znanost
1849. - 1918.
27. 05. 1839. - 19. 09. 1899.

Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1849. - 1918.
31. 12. 1857. - 29. 12. 1931.