Sveučilišni profesor
Umjetnost
1699. - 1848., 1849. - 19...
16. 06. 1812. - 20. 12. 1875.

Doktor znanosti
Umjetnost
1699. - 1848.
1786. - 1830.

Sveučilišni profesor
Umjetnost
1699. - 1848.
9. 11. 1699. - 24. 08. 1777.

Sveučilišni profesor
Znanost
1699. - 1848.
14. 01. 1774. - 1847.

Sveučilišni profesor
Umjetnost
1699. - 1848.
15. 05. 1802. - 18. 10. 1853.

Umjetnost
1699. - 1848.
08. 08. 1734. - 24. 11. 1803.

Doktor znanosti, Sveučili...
Umjetnost
1699. - 1848.
15. 07. 1707. - 07. 10. 1781.