Sveučilišni profesor
Umjetnost
1919. - 1990.
13. 03. 1933. - 25. 12. 1995.

Doktor znanosti
Umjetnost
1919. - 1990.
14. 03. 1894. - 07. 12. 1967.

Doktor znanosti
Umjetnost
1849. - 1918., 1919. - 19...
11. 05. 1869. - 07. 03. 1944.

Sveučilišni profesor
1919. - 1990., 1991. - da...
14. 11. 1905. - 5. 10. 1993.

Akademik, Doktor znanosti...
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - da...
02. 11. 1946.

Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1919. - 1990., 1991. - da...
31. 01. 1933. - 12. 02. 2007.

Znanost
1849. - 1918., 1919. - 19...
31. 07. 1869. - 14. 05. 1948.

Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1849. - 1918., 1919. - 19...
17.06.1856. - 21.03.1927.

Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1919. - 1990., 1991. - da...
24. 07. 1928. - 18. 12. 2003.

Umjetnost
1919. - 1990.
22.07.1930.