UPLATE, NAKNADNE PRIJAVE, PROMJENE I ODJAVE ISPITA

Informacije o naknadnim prijavama, promjenama, odjavama i uplati ispita možete pronaći na mrežnim stranicama NCVVO-a.