Tijekom nastavne godine 2023./2024., na preporuku ravnateljice Anite Katić, prof., učenici 2. c i 2. d razreda izborne nastave povijesti s profesorom Ivicom Pačićem, imali su prilike sudjelovati u projektu Halštatski dani u organizaciji Turističke zajednice Zlatni Papuk.

h1

Cilj je ovog hvale vrijednog projekta popularizacija arheologije i upoznavanje učenika s arheološkim lokalitetima na području Kaptola. Tijekom godine, predavanja učenicima održali su: dr. sc. Hrvoje Potrebica, redoviti profesor s Odsjeka za arheologiju Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Jacqueline Balen iz Arheološkog Muzeja u Zagrebu, dr. sc. Miona Miliša, dekanica Umjetničke akademije u Splitu, Julia Katarina Fileš Kramberger, mag. archeol., doktorandica na Odsjeku za arheologiju te Kristina Rupert, mag. educ. pov. / mag. pov., doktorandica na Odsjeku za Povijest i zamjenica direktora Turističke zajednice Zlatni Papuk.

h2

Učenici su se upoznali s bogatim arheološkim lokalitetima, ne samo na području Kaptola nego i Požeške kotline te činjenicom da je Požeška kotlina kroz nekoliko tisućljeća bila kulturno i civilizacijsko središte na europskoj razini. Osim toga, učenici su se upoznali s halštatskom kulturom, pronađenim artefaktima na lokalitetu Kaptol, pojmom kulturne rute, procesom konzervacije keramike, tehnikama tkanja i proizvodnje tekstila te se i sami okušali u tkanju.

hd

 

hd2

 

hd3

Na kraju, u sklopu terenske nastave, obišli smo Arheološki lokalitet u Kaptolu te iz prve ruke vidjeli kako izgleda jedan dan u životu arheologa. Terenska nastava, završila je radionicom u krčmi „Stari Fenjeri“  gdje su učenici imali prilike saznati koje su se namirnice koristile u starijem željeznom dobu te kušati hranu pripremljenu po halštatskoj kuharici. 

h4

 

h6

Osim toga, učenici su predstavljali svoju školu prigodnim štandom na Halštatskim danima 16. lipnja 2024. godine, zajedno sa ravnateljicom i profesorom, dijeleći brošure o Gimnaziji Požega i prezentirajući prolaznicima što su naučili tijekom predavanja i radionica.

h5

Zahvaljujemo Kristini Rupert i Turističkoj zajednici Zlatni Papuk te svim predavačima i radujemo se daljnjoj suradnji.