U sklopu projekta EPAS učenici su 26. ožujka 2021. sudjelovali na meetupu Interpersonalni odnosi, veze i mentalno zdravlje. 

Meetup je vodila Andrea Ćosić koja radi kao asistentica na Odsjeku za poremećaje u ponašanju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi i kao vanjska suradnica Odgojnog savjetovališta Nastavno-kliničkog Centra ERF-a i Udruženja Djeca prva gdje provodi individualni savjetodavni rad s djecom i mladima, grupne programe za obitelji u riziku te sudjeluje u raznim stručnim aktivnostima.