Učenici koji sudjeluju u projektu EPAS, 16. prosinca sudjelovali su na događaju koji se održao povodom pokretanja nove web platforme zajednoza.eu. Online događaj organizirao je Europski parlament u Hrvatskoj i P4 – centar za mlade i nezavisnu kulturu na temu mladih i njihovog (društvenog) angažmana tijekom epidemije koronavirusa. O svemu navedenome govorile su mlade osobe te stručnjaci i stručnjakinje iz područja obrazovanja i rada s mladima poput Borisa Jokića i Tonija Miluna.

Poznati o novoj web platformi "zajednoza.eu"
Poznati o mladima i njihovom (društvenom) angažmanu tijekom epidemije koronavirusa