Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto nastavnika slovačkog jezika i kulture.

Na natječaj za radno mjesto nastavnika/ce slovačkog jezika i kulture objavljenog dana 16. studenog 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Gimnazije Požega i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nije se javio niti jedan kandidat. Slijedom navedenoga ravnateljica Gimnazije Požega, dr. sc. Vesna Vlašić, sklopila je ugovor o djelu za izvođenje nastave slovačkog jezika i kulture s Dorom Bošković, univ. bacc. philol. slovac.
 
Ravnateljica:
dr. sc. Vesna Vlašić