Podjela svjedodžaba maturantima održat će se 22. 7. 2020. u predvorju škole! 

 

  • 4.a – 7.30
  • 4.b – 8.00
  • 4.c – 8.30
  • 4.d – 9.00
  • 4.e – 9.30

 

Obavezno nošenje maski!