Podjela svjedodžaba maturantima održat će se 23. 7. 2021. u predvorju škole! 

  • 4.a – 7.30
  • 4.b – 7.45
  • 4.c – 8.00
  • 4.d – 8.15

Obavezno je nošenje maski!