Objavljujemo popis kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje radnog mjesta nastavnika/nastavnice latinskog jezika i nastavnika/nastavnice fizike koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja te mogu pristupiti testiranju dana 27. kolovoza 2020. godine.

 

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta nastavnika/ce latinskog jezika - Popis kandidata za testiranje

Popis kandidata koji su predali pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj objavljen dana 10. 08. 2020. godine za popunjavanje radnog mjesta nastavnika/ce latinskog jezika u Gimnaziji, Požega i zadovoljavaju formalne uvjete natječaja te mogu pristupiti testiranju dana 27. kolovoza 2020. godine u 09,00 sati u prostorijama Gimnazije, Požega:

  1. ANTONIJA AUŠPRUNG
  2. MIRIAM JURIĆ
  3. VENESA MANAVSKI
  4. VERONIKA VASILIĆ

 

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta nastavnika/ce fizike - Popis kandidata za testiranje

Popis kandidata koji su predali pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj objavljen dana 10. 08. 2020. godine za popunjavanje radnog mjesta nastavnika/ce fizike u Gimnaziji, Požega i zadovoljavaju formalne uvjete natječaja te mogu pristupiti testiranju dana 27. kolovoza 2020. godine u 09,00 sati u prostorijama Gimnazije, Požega:

  1. STJEPAN BOŠKOVIĆ

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata