GIMNAZIJA, POŽEGA
DR. FRANJE TUĐMANA 4/a
Požega, 26. kolovoza 2021.

POPIS KADNIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA – NASTAVNIKA/CE KEMIJE

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto nastavnika/ce kemije, na neodređeno i nepuno radno vrijeme od 18 sati tjedno, mogu pristupiti sljedeći kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja (prema abecednom redu prezimena):

1. Fran Marija

2. Horvat Ivana

3. Kajinić Žana

4. Peharda Matina

5. Perić Ana

6. Rajič Antonija

Pismeno testiranje provest će se dana 30. kolovoza 2021. godine u 09,00 sati u prostorijama Gimnazije, Požega, a razgovor ( intervju) s kandidatima koji zadovolje na pismenom testiranju održat će se u 11,00 sati u prostorijama škole.
Natječaj za radno mjesto nastavnika/ce kemije objavljen je 12. kolovoza 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije, Požega te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata:
1. Manuela Zima-Čevapović - predsjednik Povjerenstva
2. Melita Gložinić -  član Povjerenstva
3. Jelena Vukoja Juričević - član Povjerenstva