Objavljujemo popis kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje radnog mjesta nastavnika/nastavnice latinskog jezika i nastavnika/nastavnice fizike koji su zadovoljili na pismenoj provjeri znanja te imaju pravo pristupiti usmenom ispitu.

 

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta nastavnika/ce latinskog jezika - Popis kandidata za usmeni ispit

Popis kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje radnog mjesta – nastavnika/ce latinskog jezika koji su zadovoljili na pismenoj provjeri znanja te imaju pravo pristupiti usmenom ispitu:

  1. ANTONIJA AUŠPRUNG
  2. MIRIAM JURIĆ
  3. VENESA MANAVSKI
  4. VERONIKA VASILIĆ

Usmeni ispit održat će se u knjižnici Gimnazije, Požega u 13:00 sati.

 

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta nastavnika/ce fizike - Popis kandidata za usmeni ispit

Popis kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje radnog mjesta – nastavnika/ce fizike koji su zadovoljili na pismenoj provjeri znanja te imaju pravo pristupiti usmenom ispitu:

  1. STJEPAN BOŠKOVIĆ

Usmeni ispit održat će se u knjižnici Gimnazije, Požega u 12:00 sati.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata