PRIGOVORI UČENIKA NA OCJENJIVANJE

U srijedu 14. srpnja 2021. u 12:00 sati bit će objavljeni privremeni rezultati ispita državne mature ljetnoga roka 2020./2021.

Od 14. srpnja 2021. od 12:01 do 16. srpnja 2021. u 12:00 sati traje aktivnost ulaganja prvostupanjskih prigovora učenika na ocjenjivanje.
Prigovore na ocjenjivanje učenici šalju online (u prilogu se nalazi obrazac u word formatu kojega učenik popunjava na računalu) na mail izabelai20@gmail.com.

Priložene datoteke