U  okviru projekta EPAS obilježili smo Svjetski dan potrošača.

Svjetski dan prava potrošača prvi je puta obilježen 15. ožujka 1983. godine, a inspiriran je „Deklaracijom o osnovnim pravima potrošača“ koju je donio američki predsjednik John F. Kennedy na američkom Kongresu na kojem se po prvi puta govorilo o pravima potrošača, 15. ožujka 1962. godine.

Naša škola, koju su predstavljale učenice Patricija Galić, Katarina Kovačević i Saša Mutić iz 4.d, obilježila je ovaj dan sudjelovanjem u videokonferenciji na kojoj je glavna gošća bila Biljana Borzan, zastupnica u Europskom parlamentu.

Saznali smo da hrvatski potrošači najviše upita i prigovora šalju vezano uz materijalne nedostatke proizvoda i jamstva, općenito vezano uz usluge s naglaskom na javne usluge, a pogotovo uz usluge elektroničke komunikacije, uz nepoštenu poslovnu praksu i prodaju na daljinu. Posebno je istaknuto područje digitalnog tržišta i informacije za potrošače na internetu.

U prilogu članka nalaze se brošure o pravima potrošača u izdanju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, prezentacija Biljane Borzan te izvješće o videokonferenciji.

Centar za edukaciju i informiranje potrošača organizirao je radionicu "Srdačno, hrana" koja će se održati u četvrtak 25. ožujka 2021. s početkom u 17 sati na platformi Zoom. Više o radionici pročitajte u dopisu u privitku.

Autorica: Izabela Ivanović, prof.