DOSTAVA UPISNICE I OSTALIH DOKUMENATA - ZAVRŠNI KORAK POSTUPKA UPISA U GIMNAZIJU!

Učenici koji ostvare pravo upisa u programe Gimnazije u Požegi dužni su u propisanom roku dostaviti u Gimnaziju potpisanu upisnicu te druge dokumente ako su ostvarili dodatna prava za upis (dodatni bodovi ili izravan upis).

Upisnice i ostali dokumenti koji su uvjet za upis mogu se osobno dostaviti u Gimnaziju ili poslati elektroničkim putem (skenirano ili slikano) na adresu: tajnistvo@gimpoz.hr .

  • OSOBNA DOSTAVA U ŠKOLU: 27. i 28. srpnja 2020. godine u vremenu od 9:00 do 14:00 sati (u  prizemlju kod glavnog ulaza).
  • DOSTAVA ELEKTRONIČKIM PUTEM: 27. i  28. srpnja 2020. godine na adresu e-pošte: tajnistvo@gimpoz.hr

Upisnicu i ostale dokumente potrebne za upis elektroničkim putem može poslati jedino roditelj ili skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona ili mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati. Škola će e-poštom potvrditi prijam dokumenata i upis kandidata u 1. razred ili upozoriti ako neki dokument nedostaje ili nije valjan.    

Školi treba dostaviti:

  • Upisnicu - potpisani obrazac o upisu u I. razred Gimnazije u Požegi kojim učenik potvrđuje svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika.
  • Po potrebi, dokumente kojima su ostvarena dodatna prava za upis, ako je učenik ostvario neko dodatno pravo (dodatne bodove ili izravan upis): stručno mišljenje HZZ-a, potvrde o uspjehu na natjecanjima i ostale dokumente kojima su ostvarena dodatna prava za upis.
  • Dosje učenika (mapu, fascikl za umetanje osobnih dokumenata) - može se kupiti u Narodnim novinama. POZOR! Ako kandidat dokumentaciju dostavlja elektroničkim putem, dosje učenika će osobno predati razredniku u školi na početku nove nastavne godine.

NAPOMENA! Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, kao i dokumente kojima su eventualno ostvarena dodatna prava za upis, dužan ih je donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

Zahvaljujemo vam na odabiru naše Gimnazije i čestitamo na ostvarenom rezultatu. Želimo vam ugodan ljetni odmor i veselimo se susretu početkom nove nastavne godine.

 

Upisno povjerenstvo