Videokonferencija EPAS

 

Od ureda EU parlamenta u Zagrebu, Gimnazija Požega je dobila poziv da se uključi u program Škola ambasador Europskoga parlamenta u školskoj godini 2018./2019.

Ovaj se program provodi u svim državama članicama Europske unije, a u Republici Hrvatskoj organizira ga i provodi Ured Europskog parlamenta. Na poziv, te na preporuku nadležnih hrvatskih županija, u programu od 2016. godine uspješno sudjeluje 25 hrvatskih srednjih škola.

Program Škola ambasador Europskog parlamenta usmjeren je na rad sa srednjoškolcima radi podizanja njihove razine znanja o Europskoj uniji i parlamentarnoj demokraciji, o pravima koja imaju kao europske građanke i građani; srednjoškolce upoznajemo i s radom i djelovanjem Europskog parlamenta kao institucije, ali i osvještavamo o mogućnostima aktivnog sudjelovanja u kreiranju europskih politika. Okosnica programa jest distribucija edukacijskog materijala te dodatna edukacija školskih mentora kroz seminare, putovanja i razmjenu iskustava.

 

Mentorica Izabela IvanovićUčenice sudionice u aktivnostima programa EPAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od formalnih zahtjeva, u provedbi programa važno je obraditi nekoliko osnovnih tematskih modula o Europskoj uniji na način koji formatom najviše odgovara usmjerenju škole, postaviti EU-info-točku u školi te organizirati aktivnosti uoči proslave Dana Europe. Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj pritom svim školama tijekom cijele školske godine pruža kontinuiranu provedbenu podršku. Svaka škola koja uspješno implementira program stječe status škole ambasadora Europskoga parlamenta za aktualnu školsku godinu, dok školske mentorice i mentori uključeni u program postaju ambasadori seniori, a učenice i učenici mlađi ambasadori Europskog parlamenta, za što dobivaju i posebna priznanja.